Eesti keel  |  Русский
AS Narva Soojusvõrk

AS Narva Soojusvõrk

Narva Soojusvõrgu kärped ja efektiivsuse tõstmisele suunatud meetmed aitasid ära hoida võrgutariifi suuremat kasvu

Seoses varasema võrgutariifi 3-aastase tähtaja lõppemisega muutis Konkurentsiamet Narva linna võrgupiirkonnale võrgutariifi hinnavalemi. Narva Soojusvõrk kärpis hinnavalemit mõjutavate hinnakomponentide soojuse jaotamise ja müügiga seotud püsikulud nii palju kui võimalik. Tänu Narva Soojusvõrgu poolt tehtud kärbetele ja efektiivsuse tõstmisele suunatud meetmetele kehtestas Konkurentsiamet Narva võrgupiirkonnas riigi kõige madalama võrgutariifi. Soojuse piirhind tõuseb 1. märtsist vaid +0,6% ja moodustab 73,78 €/MWh. Praegu kehtivale piirhinnale 73,35 €/MWh lisandub märtsist 0,43 €/MWh.

Konkurentsiameti poolt kinnitatud uus võrgutariif näeb ette Narva Soojusvõrgu soojavarustuskindluse tõhustamist, mis on võimalik tänu võrgupiirkonna trasside rekonstrueerimisele. Narva Soojusvõrk haldab ligikaudu 80 km Narvas paiknevaid soojustrasse, millest 45 km ehk 56% on juba renoveeritud. Narva Soojusvõrgu võrgutariif on sarnaste võrkude seas jätkuvalt Eesti madalaim. Eestis on kokku ligi 200 kaugkütte piirkonda. Kaugkütteettevõtete tegevus ja teenuse hind on Konkurentsiameti järelevalve all. Kui võrrelda aga Eesti kokku soojuse lõpptarbija hindasid üldiselt, on Narvas kehtima hakkav soojahind jätkuvalt siiski Eesti soodsaimate hulgas.

Soojuse hinda reguleerib Eestis kaugkütteseadus ning Narva võrgupiirkonnale müüdava soojuse piirhind kujuneb kulupõhise valemi alusel. Piirhinna valemi kinnitab ja soojuse piirhinna kulupõhisust kontrollib Konkurentsiamet.


AS Narva Soojusvõrk tegeleb Enefit Poweri Balti Elektrijaamas toodetud soojusenergia ostu, jaotamise ja müügiga Narva linnas. Ettevõte haldab Narvas paiknevat soojusvõrku kui tervikut, juhib soojusvõrgu renoveerimisprojekte ning teeb vajalikke investeeringuid soojusvõrgu töökindluse tagamiseks.

Narva Soojusvõrk tegutseb selle nimel, et tagada kindel soojusvarustus Narva linnas ja tõsta klienditeeninduse taset. Ettevõte varustab soojusega ligi 60 000 elanikuga piirkonda. Meie tarbijate koguvõimsus on 333 MW, köetavate objektide arv on kokku 770.

Narva Soojusvõrk haldab ligikaudu 80 km Narvas paiknevaid soojustrasse, millest 45 km ehk 56% on ta juba renoveerinud.

Tänu järjepidevatele investeeringutele ja regulaarselt läbi viidud hooldus- ja renoveerimistöödele on oluliselt langenud soojuskaod ja suurenenud soojusvõrgu töökindlus. Soojuskadude vähenemisega langeb tarbitava soojuse kogus, mis tähendab ka kütuse ratsionaalsemat kasutamist. Lisaks sellele tagavad minimaalsed kaod soojuse soodsamat hinda lõpptarbijatele – Narva Soojusvõrk müüb soojusenergiat lõpptarbijale hinnaga 73,78 €/MWh.

AS Narva Soojusvõrk
Oru tn 2, 20203 Narva
Registrikood 10549419
Tel: 588 44 585
E-post: [email protected]
Juhatus
Pavel Rušeljuk, juhatuse esimees
Gennadi Ossiptsov, juhatuse liige

Kliendiosakond

Mob. 55 44 020
Küsimustega lepingu kohta palume pöörduda kliendiosakonna poole.

Dispetšeriteenistus
Mob: 5635 1031

Olulised kontaktid

Üldtelefon: 588 44 585
E-post: [email protected]

Dokumendid:
Tehniliste tingimuste avaldus »
Hanked »
Kliendiandmete töötlemine »
Juhtpõhimõtted »
Energiatootmise ajalugu »